Model za današnju karikaturu bila je Sunčica Kaurić.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.