Model za današnju karikaturu bio je Slobodan Grbić, svevremenski DJ Dida.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.