Model za današnju karikaturu bio je brodski glazbenik, rekreativni biciklist i pola Digitalne kokoši - Silvijo Safundžić Sičo.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.