Model za današnju karikaturu bio je poznati brodski splavar Pero Soldan.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.