Model za današnju karikaturu bio je brodski poduzetnik i saborski zastupnik Pero Ćosić. 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.