Model za današnju karikaturu bio je ugledni brodski sporski djelatnik, karatist i karate sudac Mladen Ivezić.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.