Model za današnju karikaturu bila je direktorica SBTV-a Marizabela Mijakić

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.