Model za današnju karikaturu bio je brodski glazbenik Mario Böhm.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.