Model za današnju karikaturu bio je popularni brodski sportski novinar Josip Šebalj

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.