Model za današnju karikaturu bio je direktor programa SBTV-a Ivan Čalić

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.