Model za današnju karikaturu bio je Hrvoje Špicer, profesor i ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić".

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.