Model za današnju karikaturu bio je uspješni direktor županijske razvojne agencije CTR-a, zaljubljenik u auto-moto sport, potpredsjednik Gradskog vijeća i humanitarac - Dragan Jelić.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.