Model za današnju karikaturu bila profesorica u brodskoj glazbenoj školi, rockerica i odlična pjevačica Daria Rac Adari.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.