Model za današnju karikaturu bio je čovjek koji nikad ne spava, voditelj brodskog Volonterskog centra i član HGSS-a - Dalibor Vašarević

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.