Model za današnju karikaturu bio je brodski novinar Boris Gajdukov.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.