Model za današnju karikaturu bio je brodski glazbenik, omiljeni poštar i pola Digitalne kokoši - Andrej Štos.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.