Model za današnju karikaturu bio je nogometni trener Zdravko Logarušić.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.