Model za današnju karikaturu bio je poduzetnik Tomislav Galović.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.