Model za današnju karikaturu bio je Stribor Uzelac Schwendemann, publicist, kroničar i pisac

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.