Model za današnju karikaturu bio je Peter Tot Đerđ, brodski aktivist i najustrajniji borac za čist zrak u Slavosnkom Brodu. 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.