Model za današnju karikaturu bio je brodski glazbenik Miroslav Charlie Rugle,

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.