Danas objavljujemo karikaturu gospodina Marka Kerna. Sretan rođendan gospodine Kern.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.