Model za današnju karikaturu bila je ugledna liječnica, endokrinolog, prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.