Model za današnju karikaturu bio je Josip Samardžić, ugledni brodski kirurg i političar.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.