Model za današnju karikaturu bio je Jerko Zovak, urednik portala sbplus.hr.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.