Model za današnju karikaturu bio je Ivan Salantić, ugledni brodski sportski novinar. 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.