Model za današnju karikaturu billa je Irena Vukas, novinarka Radija 92 FM.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.