Modeli za današnju karikaturu bili su dečki iz Digitalne kokoši.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.