Model za današnju karikaturu bio je brodsko-posavski župan Danijel Marušić.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.