Model za današnju karikaturu bio je brodski poduzetnik Ante Prkačin.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.