U povodu Međunarodnog dana volontera, Volonterski centar Osijek dodijelio je godišnje volonterske nagrade „Nevidljivo učiniti vidljivim“, pojedincima i organizacijama koje su svojim djelovanjem pokazali najbolje primjere volontiranja u zajednici. Među nagrađenima je i predsjednik Kreativne udruge mladih Limes iz Slavonskog Kobaša i predsjednik Savjeta mladih općine Oriovac, Josip Jagodar, koji je odbio nagradu za volonterski angažman pojedinca, konkretno za svoj predani volonterski rad u Udruzi Limes i doprinos u provođenju i pokretanju brojnih akcija i projekata.
„Ova nagrada kruna je mog višegodišnjeg rada. Zahvaljujem svim članovima Kreativne udruge mladih Limes koji su me kandidirali za nagradu, kao i svima koji me podržavaju i volonterima udruge s kojima surađujem“, rekao je Josip Jagodar.
Nagrade su volonterima na prigodnoj svečanosti u Muzeju Slavonije dodijelili župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Vladimir Ham, te predstavnici osječkog Volonterskog centra.
Inače, u proteklih 10 godina dodijeljene su 83 nagrade osječkog Volonterskog centra, aktivnim pojedincima, organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere, školama te poslovnim organizacijama koje promiču volonterstvo. Ove je godine nagrađeno šest volontera u kategoriji za volonterski angažman pojedinca, tri udruge u kategoriji za najbolje primjere dobre prakse uključivanja volontera te tri srednje škole i jedan fakultet u kategoriji za doprinos razvoju volontiranja u obrazovanju.
Čestitamo Josipu Jagodaru na lijepom priznanju i nagradi što će mu sigurno biti dobar poticaj za daljnji ustrajan i uspješan rad na dobrobit svoje zajednice.

Ivica Vlašić