Pripremni sastanak održan je u četvrtak, 29. rujna kojemu su nazočili predstavnici lokalne i regionalne samouprave, predstavnici institucija, romskih udruga i Vijeća romske nacionalne manjine, piše Soundset Brod. Riječi je bilo o mjerama i aktivnostima budućeg Akcijskog plana, a izabrani su i članovi radne grupe koji će raditi na izradi. Sve je održano u sklopu projekta IPA 2012 "Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj", kojeg provodi IPC u partnerstvu s Brodsko-posavskom županijom, udrugom HILS i Mrežom romskih udruga Hrvatske.

"Imali smo jako dobar odaziv na sastanak gdje je bilo 30-ak sudionika i nastojali smo definirati ključne mjere, aktivnosti i njihove nositelje što će nam omogućiti plansko rješavanje društvenih problema s kojima se pripadnici romske nacionalne manjine svakodnevno susreću. Radna skupina će se sastajati još 3 puta do kraja godine, a zadatak će biti konkretiziranje prijedloga do kojih smo zajednički došli na ovom sastanku, kao i izrada kvalitetnog dokumenta kojeg planiramo početkom 2017. godine predložiti Županijskoj skupšti na usvajanje", istaknula je Nataša Kovačević iz IPC-a Slavonski Brod.

Kako je istaknula Kovačević zasigurno neke od glavnih mjera budućeg Akcijskog plana će biti obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, kultura, društvnei život, zdravstvena zaštita, a statusna pitanja će biti u manjoj mjeri obuhvaćena iz razloga što IPC već dugi niz godina radi na rješavanju tog problema, tako da su do prije dvije godine riješili veliki broj predmeta.

Inače, Vlada Republike Hrvatske je donijela Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, akcijski plan je već istekao i Vladin ured priprema izradu novog plana za trogodišnje razdoblje. IPC je sudjelovao u radu fokus grupe na poziv Vladinog ureda za ljudska prava, a grupa se odnosila na poglavlje vezano za statusna prava i diskriminaciju. Inače, nacionalna strategija naglašava važnost ključne uloge hrvatskih županija u planiranju i provedbi mjera koje će odgovarati lokalnim potrebama, tako da u IPC-u smatraju važnim izradu lokalnog akcijskog plana s obzirom na brojnost romske populacije u Brodsko-posavskoj županiji.