Grad Slavonski Brod ovim putem poziva sve zainteresirane roditelje na upis učenika u program produženog boravka u gradskim osnovnim školama.

Upis učenika u program produženog boravka školskoj godini 2016./2017. obavljat će se u zgradi Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1. Ispunjeni zahtjev i potrebnu dokumentaciju roditelji osnovnoškolaca mogu dostaviti u Pisarnicu Gradske uprave, Vukovarska 1, pod oznakom Društvene djelatnosti- upis u program produženog boravka ili skeniranu putem e-maila info@slavonski-brod.hr

- Zahtjev za upisom u program produženog boravka (doc)
- Zahtjev za upisom u program produženog boravka (pdf)

Uz zahtjev roditelji prilažu:
- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
- potvrdu poslodavca o zaposlenosti: a) oba roditelja b) samohranog roditelja
- dokaz o invalidnosti roditelja (ako je roditelj invalid)
- potvrdu o redovitom školovanju druge djece članova obitelji

Sve ostale informacije vezane uz program produženog boravka te postupak upisa roditelji mogu dobiti na brojeve telefona 035/217-086, 217-083 i 217-094. Ovim putem pozivaju roditelje da prijave za produženi boravak predaju najkasnije do 30. lipnja 2016., kako bi se mogle pravovremeno poduzeti sve pripremne radnje za početak nove školske godine.

Zahvaljujući inicijativi Gradske uprave početkom školske godine 2015./2016., uz osnovne škole „Antun Mihanović“ i „Hugo Badalić“, popisu gradskih osnovnih škola u kojima postoji produženi boravak pridružile su se i tri nove škole; „Ivan Goran Kovačić“, „Dragutin Tadijanović“ i „Blaž Tadijanović“ u Podvinju. Prosječna cijena produženog boravka identična je kao i protekle školske godine i iznosi oko 355,00 kuna, no danas je program na raspolaganju većem broju učenika i njihovih roditelja kojima Grad na ovaj način želi pomoći. U ovaj iznos je uključena i cijena prehrane u produženom boravku. Uz to, Grad pomaže i roditeljima s dvoje i više djece upisanih u program produženog boravka, te sufinancira 30 posto cijene produženog boravka za drugo dijete, 70 posto za treće dijete , te 100 posto cijene za četvrto i svako sljedeće dijete upisano u program. Ukoliko roditelji iskažu interes, program može krenuti i u ostalim gradskim osnovnim školama. 

Izvor: slavonski-brod.hr