Grad Slavonski Brod i ove je godine u suradnji s Razvojnom agencijom povukao značajna bespovratna europska sredstva za zapošljavanje asistenata u nastavi za osnovnoškolce s posebnim potrebama. Naime, nakon što je Grad protekle godine vrlo uspješno proveo 1,2 milijuna kuna vrijedan projekt „Helping“ u gradskim osnovnim školama, ove godine krenulo se u izradu novog projekta koji će omogućiti pružanje ovakvog oblika pomoći u nastavi još većem broju djece s posebnim potrebama.

Tako je nastao projekt „Helping- faza II“ ukupne vrijednosti 1.938.562,70 kuna, za koji je odobreno 1.783.477,68 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a koji će omogućiti angažman ukupno 39 pomoćnika i jednog stručnog komunikacijskog posrednika za ukupno 44 učenika gradska osnovnoškolca s poteškoćama u razvoju.
Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a partneri u projektu su gradske osnovne škole „Antun Mihanović“, „Bogoslav Šulek“, „Dragutin Tadijanović“, „Đuro Pilar“, „Hugo Badalić“, „Ivana Brlić Mažuranić“, „Milan Amruš“, „Vladimir Nazor“ te Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Provođenjem ovog projekta omogućit će se potpuna integracija još većeg broja učenika gradskih osnovnih škola kojima je pomoć najpotrebnija te stvaranje uvjeta za njihovo postizanje boljih postignuća.