Danas nam je Internet dostupan gotovo svugdje – na javnim gradskim trgovima, kolodvorima, u kafićima.. I koristimo ga za dopisivanje, Facebook, e-mailove, ali i skidanje piratskih sadržaja. Tu se postavlja pitanje – tko je kriv kada se preko wi-fi mreže ilegalno skida sadržaj?

Ovu je priču pokrenuo sudski poziv Tobiasu McFaddenu iz Gautinga, u kojem stoji kako ga korporacija Sony tuži zbog preuzimanja piratskih sadržaja.
Uskoro je McFadden ustanovio da je preko otvorene wi-fi mreže iz njegove trgovine netko doista preuzeo piratski sadržaj. Nije mogao pristati na to da ga Sony tereti kao pirata zbog slučaja iz 2010. godine pa je cijeli slučaj predao na Europski sud pravde koji je donio odluku kako Tobias McFadden ipak nije kriv.
Cijeli se slučaj aplicira na sve otvorene wi-fi mreže i prema presudi, niti jedan vlasnik otvorene wi-fi mreže nije dužan nadzirati mrežu niti postavljati lozinke. Objektivno je pitanje tko je onda kriv kada se ustanovi da je na mreži došlo do kršenja autorskih prava i preuzimanja piratskih sadržaja.

Ovaj će slučaj svakako i dalje biti u fokusu jer vlasnici autorskih prava neće pristati na situaciju u kojoj se ne zna tko je kriv. Prema Europskom sudu pravde svi koji postavljaju otvorene mreže krivci nisu. Ipak, vlasnici otvorenih wi-fi mreža i hot spotova prema sudskim nalozima moraju zaustaviti preuzimanje piratskih sadržaja i kršenja autorskih prava.