U nedjelju je održana 9. Hrvatska matematička olimpijada te su izabrani predstavnici Hrvatske za IMO, MEMO i MYMC. U IMO ekipu 2018 svoji znanjem kvalificirali su se: Ilja Uzelac Bujišić, Petar Nizić Nikolac, Tadej Petar Tukara, Ivan Novak, Borna Šimić, Marin Varivoda. Voditelji: Petar Bakić i Matija Bucić