Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020., Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1 organiziralo je treću Svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje. Svečanost uručivanja održana je u utorak, 02. listopada 2018. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva, s početkom u 11.00 sati.

Ovim se Ugovorima uručilo 61.411.155,24 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 17 domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, a istima je obuhvaćeno financiranje 55 specijalizanta na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl.iur. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave čiji su projektni prijedlozi uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Također, svečanosti su prisustvovali mr.sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, te župani onih županija čije su zdravstvene ustanove korisnici uručenih ugovora.

U projekt je uključen i Dom zdravlja Slavonski Brod, kojem je dodijeljeno 3.352.130,80 HRK bespovratnih sredstavaza područje specijalizacije obiteljske medicine.

Svrha projekta je poboljšanje zdravstvene zaštite svim građanima na području Brodsko-posavske županije. Stručnim usavršavanjem odnosno specijalizacijom iz obiteljske medicine (OM) smanjit će se nedostatak liječnika obiteljske medicine u Brodsko-posavskoj županiji. Projektom "Stručnim usavršavanjem doktora obiteljske medicine do povećanja kvalitete zdravstvene zaštite" omogućit će se tri specijalizacije iz obiteljske medicine što će dovesti do jačanja i boljeg korištenja ljudskih resursa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te bolje dostupnosti zdravstvene zaštite u depriviranim područjima Brodsko-posavske županije.

 Sredstva su dodijeljena i Zavodu za hitnu medicinu - ukupno 1.159.884,09 HRK. 

Svrha projekta je poboljšanje usluga hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Brodsko-posavske županije. Povećanjem broja specijalizacija kroz stručno usavršavanje doktora hitne medicine osigurat će se veća učinkovitost u pružanju usluge zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Projektom "Specijalističkim usavršavanjem do visokokvalitetnih usluga hitne medicine na području BPŽ" osigurat će se specijalizacija za 1 doktora hitne medicine, te će se na taj način poboljšati pristup uslugama hitne medicine. Također projektom će se povećati broj specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Brodsko-posavskoj županiji.