Osobe s invaliditetom kao jedan od ključnih problema njihove integracije u društvenu zajednicu ističu pristupačnost građevinskim objektima, bilo javnih ustanova ili privatnih.
Pristupačnost građevina osobama s invaliditetom regulirana je Zakonom o gradnji i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti kojima su definirane obveze u vezi s gradnjom novih građevina, kao i obveze u vezi prilagodbe postojećih građevina tijekom njihove rekonstrukcije.
Pravilnikom se propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u građevinama javne i poslovne namjene te osiguranja jednostavne prilagodbe građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.

U projektiranju i građenju te izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.
Provjerili smo pristupačnost ljekarna u Slavonskom Brodu, a glavna smjernica bio nam je Vodič za osobe s invaliditetom koje je 2012. godine izdalo Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda.
Od 15 ljekarni u Slavonskom Brodu, samo jedna, i to ona Središnja u Vukovarskoj ulici, je u potpunosti prilagođena, njih 11 je djelomično prilagođeno, dok su tri neprilagođene osobama s invaliditetom.
Još jednom ističemo, prilagodba objekta za osobe s invaliditetom je zakonska obveza, investicija je financijski neznatna, a znak pristupačnosti donosi društvenu i moralnu odgovornost.

V.I.