Nastavljaju se radovi na izgradnji i modernizaciji javne rasvjete u Slavonskom Brodu. Tako su danas tijekom dana obavljeni radovi na postavljanju nove energetski učinkovite javne rasvjete u Žumberačkoj ulici u duljini od 220 metara.Radovi su obavljeni u sklopu Programa za 2017. godinu.

Izvor: Grad Slavonski Brod