Iz Porezne uprave pozivaju sve građane, pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a posebno mlade, da prijave svaki oblik sive ekonomije. To je jedan od načina da ostvarimo zakonska prava u svojoj domovini u kojoj želimo izgrađivati i osigurati bolji i sretniji život. U pozivu još piše: 

Borba protiv izbjegavanja plaćanja i utaje poreza je jedan od najvećih prioriteta Porezne uprave.

U tijeku mjeseca ožujka 2018. godine, ovlašteni službenici Porezne uprave su obavljajući porezne nadzore ostvarili sljedeće rezultate:

• izdana je 1.281 obavijest o poreznom nadzoru, što je 33% više nego u ožujku 2017. godine,
• obavljeno je 1.258 poreznih nadzora, što je 45% više nego u ožujku 2017. godine,
• izdano je 164 rješenja kojima su naložene upravne mjere, što je 10% više nego u ožujku 2017. godine,
• novoutvrđena je obveza u iznosu od 65 milijuna HRK,
• podnesena je 171 prijava za prekršajni postupak i
• u 647 nadzora nisu utvrđene nepravilnosti.

U ožujku 2018. godine zaprimljeno je 458 predstavki od kojih se 151 odnosi na neizdavanje računa.

Djelatnici Samostalnog sektora za financijske istrage su u istom razdoblju:
• pokrenuli 5 financijskih analiza i 1 financijsku istragu kojima je obuhvaćeno 30 fizičkih i pravnih osoba
• završeno je 9 postupaka kojima su obuhvaćene 32 fizičke i pravne osobe
• podnesena je 1 kaznena prijava protiv 62 fizičke i pravne osobe zbog organizirane utaje poreza od 6,9 milijuna HRK.

Zahvaljujemo svim poreznim obveznicima koji uredno podmiruju svoje porezne obveze. Želimo vam biti partner i graditi transparentne odnose zasnovane na međusobnom povjerenju.

Ističemo, Porezna uprava će kontinuirano provoditi aktivnosti vezane uz kontrolu zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanja sive ekonomije te poziva porezne obveznike da:
• posluju sukladno važećim zakonskim propisima,
• pravovremeno izvršavaju svoje obaveze i
• prijave svakog radnika,
jer je to najisplativiji i najsigurniji način poslovanja.