Nakon što je početkom proteklog tjedna asfaltirana nova pješačka staza u Ulici Ive Vojnovića, radovi na asfaltiranju ovih dana su nastavljeni i u dijelu Ulice Sv. Franje do raskrižja s Ulicom Hanibala Lucića. Radovi ukupne vrijednosti 120.205,00 kuna izvode se u dužini od 240 metara. Trenutno se na ovoj lokaciji obavljaju i radovi na sanaciji ceste oštećene za vrijeme izrazito visokog vodostaja Save u svibnju 2014. godine, za što je Vlada RH ranije odobrila financijska sredstva.
Istim sredstvima financiraju se i radovi na sanaciji ceste na savskom nasipu na dijelu od ušća Mrsunje do visećeg mosta, koja će biti presvučena novim slojem asfalta, te radovi na sanaciji ceste u Ulici stanka Vraza. Ovako danas izgledaju gradilišta na ovim lokacijama.