Nakon što je obavljeno uvođenje u posao izvođača radova naručene su i nove svjetiljke s kojima će se raditi na izgradnji i modernizaciji javne rasvjete. Na 33 gradske lokacije izvodit će se elektromontažni radovi na zamjeni postojećih svjetiljki, saniranja postojećih i postavljanju novih stupova te ugradnji i dodavanju novih svjetiljki.

Vrijednost radova je oko 2 milijuna kuna na ukupnoj dužini mreže od 15,6 kilometara koja obuhvaća sljedeće lokacije:

Trg pobjede, Šetalište braće Radić, Slunjska ulica, Ulica Julija Hoffmana, Primorska ulica, Istarska ulica, Ulica fra Grge Novaka, Ulica Pavla Ritera Vitezovića, Ulica Junija Palmotića, Ulica Ardelija Della Belle, Ulica fra Luje Maruna, Ulica Antuna Kanižlića, Ulica Matije Petra Katančića, Ulica Franje Krežme, Ulica Antuna Barca,

Ulica Jurja Dobrile, Ulica Marije Jurić Zagorke, Kvarnerska ulica, Međimurska ulica, Slavonska ulica, Lička ulica, Hvarska ulica, Moslavačka ulica, Ulica Stanka Vraza, Požeška ulica, Ulica Marinci, Vinogorska ulica, Ulica Kerdeni, Trg sv. Antuna, Ulica Dudinjak, Baranjska ulica, Turopoljska ulica i Ulica Ivana Mažuranića.

Grad Slavonski Brod posljednjih je godina sustavno ulagao u izgradnju i modernizaciju javne rasvjete kako bi se smanjilo svjetlosno onečišćenje, ostvarile uštede energije, torškovi održavanja javne rasvjete te smanjiti emisija ugljičnog dioksida, odnosno štetnih plinova u atmosferu. Ovogodišnjom modernizacijom planira se smanjenje emisije ugljičnog dioksida u atmosferu od oko 175 tona na godišnjoj razini. Isto tako, poboljšat će se kvaliteta osvjetljenja prometnica i na taj način povećati sigurnost u prometu, a značjano će se popraviti i vizualna slika grada. 

Izvor: Grad Slavonski Brod