Kako bi Ulica sv. Lovre u Slavonskom Brodu uskoro dobila novu biciklističku i pješačku stazu danas je odrađeno uvođenje u posao s izvođačima radova. Vrijednost radova procijenjena je na milijun kuna, a izvodit će se na dužini od 908 metara.

U sklopu radova na izgradnji pješačkih staza planu su i sljedeće lokacije na području grada: Slavonska ulica, Moslavačka ulica, Primorska ulica, Ulica Ivana Gundulića (A. Cesarca-Kružni tok- P. Svačića); Ulica don Ive Prodana, Aleja Miroslava Krleže (parkiralište); Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Vatroslava Jagića, Ulica Ivana Gundulića (Ulica H. Badalića-Zrinska ulica) i Mikrorajon (plato ispred samoposluge).

Izgradnja komunalne infrastrukture jedan je od prioriteta Grada Slavonskog Broda. U ovoj godini modernizacija i izgradnja cesta, pješačkih i biciklističkih staza te energetski učinkovite javne rasvjete planirana je u vrijednosti od 11,9 milijuna kuna s radovima na ukupnoj dužini od 22,9 kilometara i više od 50 gradskih lokacija.

Izvor: Grad Slavonski Brod