Nastavljaju se radovi na uređenju javno-prometnih površina na području grada. Naime, ispred Osnovne škole „Milan Amruš“ u Naselju Lutvinka ovih su dana obavljeni radovi na postavljanju novih opločnika na pješačkoj stazi, a kako bi se omogućio lakši prilaz školi, uređeno je i deset novih pakirnih mjesta.

Također, ova gradska ulica preregulirana je u jednosmjernu ulicu, u kojoj će se od sada prometovanje odvijati iz smjera Ulice Nikole Zrinskog. Osim navedenih radova, u Naselju Lutvinka predviđeno je i uređenje ceste, a ono će biti obavljeno kroz program modernizacije cesta na području grada