Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović jučer je u Slavonskom Brodu predstavio nacrt Plana gospodarenja otpadom, koji će uskoro biti upućen u javnu raspravu. Glavni cilj novog Plana je unaprijediti postojeći sustav kako bi se mogle ispuniti preuzete obveze na području gospodarenja otpadom, a najveći naglasak je na jačanju sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Naime, uspostava kružnog gospodarstva, koji je prošle godine predstavila Europska komisija, uskoro će biti nova obveza, a prema riječima ministra Dobrovića, sada je zadnji trenutak za reformu sustava u tom smjeru. Jedan od novih najavljenih ciljeva je da do 2030. čitava EU reciklira 65% komunalnog otpada.Upravo zato, ključne mjere nacrta novog Plana su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja manjih reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima, a unaprjeđenje na kojem se trenutno radi omogućit će i da povećanje cijena odvoza otpada bude što je moguće manje. U Ministarstvu zaštite okoliša ističu kako je ovo i prilika gradovima i općinama za izgradnju sustava koji će biti financijski i ekološki održiviji te u skladu s kružnim gospodarstvom kako ga zamišlja Europska Unija, a ujedno i prilika za otvaranje novih radnih mjesta u tvrtkama čije je poslovanje vezano uz reciklažu otpada.

Ispred Gradske uprave Grada Slavonskog Broda sve prisutne je pozdravila zamjenica gradonačelnika Tea Tomas koja je naglasila kako je Slavonski Brod danas jedan od gradova primjera na području zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada. Tako je samo u razdoblju od 2014. do danas ukupna količina komunalnog otpada smanjena za preko 11.000 tona odnosno za 50 posto, a istovremeno je istovremeno udvostručili količinu korisnog komunalnog otpada.