Upravljanje gospodarskim razvojem grada temelji se na stvaranju komunalne, institucionalne, financijske i obrazovne infrastrukture. Krajnji cilj je stvoriti sistem koji pruža sustavnu pomoć razvoju gospodarstva i poduzetništva. Glavni gospodarski problemi Slavonskog Broda su nepostojanje spomenute infrastrukture te nedostatak izravnih ulaganja u gospodarstvo i razvoj novih proizvoda. Investicije i razvoj novih proizvoda preduvjet su gospodarskog razvoja. Bez investicija i razvoja novih proizvoda nema ni otvaranja novih radnih mjesta. Grad Slavonski Brod provodi politiku ekstremnog zanemarivanja gospodarstva i poduzetnika, a gradska gospodarska politika svela se isključivo na čekanje investitora koji bi nas trebali doći spasiti od naše vlastite nesposobnosti i neorganiziranosti. Investitori ne mogu doći jer nismo sagradili osnovnu poduzetničku infrastrukturu, a drugi gradovi i općine investitorima nude bolje uvjete. Gradska vlast pasivno promatra propadanje grada i masovno iseljavanje stanovništva i ništa ne poduzima.

Kako pokrenuti razvoj brodskog gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta? Problem nedostatka izravnih ulaganja u gospodarstvo i razvoj novih proizvoda može se riješiti osnivanjem gradskog razvojno-investicijskog fonda i osnivanjem i izgradnjom znanstveno-tehnološkog parka. U sastavu znanstveno-tehnološkog parka, pored poduzetničkog inkubatora, nalazili bi se inovacijski centar i centri kompetencija. Zadaća inovacijskog centra i centara kompetencije je usavršavanje postojećih i razvoj novih finalnih proizvoda za potrebe brodskih poduzetnika. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju na snagu je stupila Uredba o de minimis potporama po kojoj davatelji bespovratnih potpora male vrijednosti mogu nekom poduzetniku, na osnovu javnog natječaju, dodijeliti iznos od maksimalno 200.000 eura u razdoblju od tri godine. Zakon o državnim potporama u davatelje potpora male vrijednosti ubraja i gradove i općine, ali Grad Slavonski Brod brodskim poduzetnicima ne daje nikakve potpore.

Osnivanje gradskog razvojno-investicijskog fonda je puno učinkovitiji model razvoja gospodarstva i poticanja zapošljavanja od davanja bespovratnih potpora. Prednosti osnivanja gradskog fonda su da se novac iz gradskog proračuna nikome ne poklanja, političari su isključeni iz procesa odlučivanja tko će dobiti novac, ne postoji ograničenje od maksimalnog iznosa od 200.000 eura po poduzetniku i ne postoje područja u koja je zabranjeno ulaganje. Svrha osnivanja gradskog fonda je sufinanciranje projekata brodskih poduzetnika, privlačenje investitora te poticanje otvaranja novih radnih mjesta i samozapošljavanja. Osnivački kapital gradskog fonda iznosio bi 20 do 30 milijuna kuna, a taj novac bi se uplatio iz gradskog proračuna u idućem četverogodišnjem periodu. Novac za gradski fond bi se osigurao promjenom proračunskih prioriteta te provedbom programa štednje i racionalizacije poslovanja koji se sastoji od preko 20 pojedinačnih mjera. Gradski fond bi novac prikupljao i iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog investicijskog fonda, Europske banke za obnovu i razvoj te prodajom udjela privatnim i institucionalnim ulagačima do visine 50% ukupnih udjela. Strategijom ulaganja gradski fond bi ulagao novac u ključne industrijske djelatnosti definirane Industrijskom strategijom RH. Gradskim fondom bi upravljalo profesionalno društvo za upravljanje fondovima odabrano na temelju javnog natječaja. Gradska razvojna agencija i Upravni odjel za gospodarstvo vršili bi nadzor nad ulaganjima fonda i imali bi pravo veta. Novac iz gradskog fonda omogućio bi brodskim poduzetnicima kandidiranje njihovih projekata prema europskim fondovima koji traže visoku stopu sufinanciranja.

Broj zaposlenih u gradskoj razvojnoj agenciji nužno je povećati s dva na minimalno osam stalno zaposlenih od čega bi polovica radila isključivo na pisanju EU projekata za brodske poduzetnike. Gradski razvojno-investicijski fond i znanstveno-tehnološki park jamstvo su razvoja brodskog gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta.