Grad Slavonski Brod i nadalje će subvencionirati javni gradski prijevoz učenicima i studentima s prebivalištem na području Grada Slavonskog Broda. U svrhu reguliranja navedenog molimo zainteresirane učenike i studente da u periodu od ponedjeljka 04. rujna do ponedjeljka 18. rujna 2017. godine, podnesu svoje zamolbe na propisanom obrascu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1,Slavonski Brod.

Učenicima i studentima koji podnesu zamolbe u navedenom periodu, izdat će se potvrde s kojima mogu podići subvencioniranu mjesečnu kartu za mjesec rujan 2017. godine u poslovnici Terzić-busa na Autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu.

Učenicima srednjih škola čije je mjesto školovanja udaljeno od mjesta stanovanja više od 5 km javni prijevoz će sufinancirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja .
Navedeni učenici NE PODNOSE zamolbe za subvencioniranje Gradu Slavonskom Brodu.

1. Propisani obrazac podnositelji mogu dobiti u Upravnom odijelu za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda.

2. Prijavi je potrebno priložiti:
- potvrdu o redovitom školovanju
- presliku osobne iskaznice učenika ili roditelja/staratelja
- OIB učenika/studenta

Izvor: Grad Slavonski Brod