U sklopu godišnjeg održavanja javne rasvjete radi se na produžecima mreže na još šest lokacija u duljini od ukupno 1,220 metara. Osim toga Grad se uključio i u sveobuhvatan program energetske obnove mreže javne rasvjete kroz koji će biti obnovljeno preko 260 ulica. Naime, kroz sam projekt će se uvelike uštedjeti na potrošnji energije, a ujedno će se smanjiti svjetlosno onečišćenje i emisija ugljičnog dioksida, kojeg predviđa novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Popuna javne rasvjete izvodi se na idućim lokacijama:

Ulica Hanibala Lucića,
Spoj Bilogorske ulice i Ulice Mihovila Pavlinovića,
Lička ulica,
Ulica Šetalište Braće Radić,
Cetinska ulica,
Kružni tok u Ulici Dr. Mile Budaka
Na navedenim lokacijama izveli su se građevinski radovi, postavljeni su čelični pocinčani stupovi nakon čega slijedi izvođenje elektromontažnih radova sa ugradnjom novih ekološki i energetski učinkovitih LED svjetiljki.