Grad Slavonski Brod korisnik je projekta Parterno uređenje i komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod.

Projekt obuhvaća radove na parternom uređenju, koje uključuje rekonstrukciju i izgradnju prometnica i zelenih površina te radove na izgradnji infrastrukture na prostoru Tvrđave Brod.

Zahvati će se odvijati na prostoru Oružnog trga i u uličnim koridorima između kavalira i kurtina uključujući i koridore za priključenje prometnica i komunalne infrastrukture na gradsku prometnu i infrastrukturnu mrežu.

U sklopu povijesne jezgre Tvrđave Brod, izgradit će se i komunalna infrastruktura, odnosno kabelska kanalizacija za polaganje instalacija.

Također, Grad Slavonski Brod planira zamjenu postojeće rasvjete i izgradnju nove energetski učinkovite i ekološke rasvjete u Tvrđavi Brod. Tako su za funkcionalnu rasvjetu osnovnog i središnjeg dijela Tvrđave – Okružnog trga i osvjetljenje uličnog koridora između kavalira i kurtina te sjevernog i južnog prilaza prema Tvrđavi predviđeni stupovi s LED svjetiljkama, a za osvjetljenje prolaza koji povezuje Oružni trg i Ulični koridor između kavalira i kurtina predviđene su viseće LED svjetiljke.

Parterno uređenje uključuje:

Obnovu postojećih pješačkih staza i površina na Oružnom trgu
Izgradnju kolno-pješačkih prometnica u uličnim koridorima između kavalira i kurtina
Izgradnju pješačkih staza u uličnim koridorima između kavalira i kurtina
Izgradnju pristupnih pješačkih i kolno-pješačkih prometnica (prema kontaktnom prostoru)
Obnovu i izgradnju zelenih površina
Obnovu travnjaka Oružnog trga
Uređenje zelenih površina u uličnim koridorima između kavalira i kurtina
Sadnju živica na mjestima sjeverne i južnih kurtina (sada neobnovljivih)
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.