U utorak je u općinskoj vijećnici u Sibinju načelnik Pavić je potpisao Ugovor o radu sa 14 osoba koje su dugotrajno nezaposlene, a ugovor je potpisan na vrijeme od 6 mjeseci.

Općina Sibinj i ove se godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje uključila u provedbu Programa za poticanje mjera zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba. Općini su odobrena dva programa i to: program „Pomoć u kući“ na kojem će raditi 10 osoba i program „Revitalizacija javnih površina“ na kojem će raditi 4 osobe.
Mjere su to nacionalnog plana zapošljavanja kojom će u općini nastojati pomoći stanovnicima pružajući im priliku za rad za opće dobro, u pomaganju starijim i nemoćnima, osobama treće životne dobi kao i uređenju prilika na području općine.

Izvor: Općina Sibinj